TRINE GADE/
FORHÅNDVÆRENDE DESIGNCHEF, DATAGRAF


Jeg vil gerne give mine varmeste anbefalinger til chefdesigner, Annemarie Nordlyng. En af de dygtigste og mest idérige magasindesignere jeg har arbejdet sammen med. Med et særligt blik for hvilken løsning der er den rigtige for kunden og med et med et fantastisk imødekommende, kollegialt og lunt sind. Jeg vil fremhæve tre kvaliteter: det udviklingsmindede, teamspilleren i den daglige produktion, og Annemarie i rollen som chefdesigner. 


Udviklingsdesigner
Annemarie er specialiseret i magasindesign og visuelle identitets programmer. Plus efterfølgende at sætte den nye identitet (det være sig magasiner som logoer) ind i en brugbar ramme for organisationen og for modtageren. Annemarie har tæft for at oversætte designet, billederne og alt hvad der knytter sig til den visuelle del til mennesker, der står uden for eller i kanten af designfaget. Typisk redaktører eller personer i marketing / kommunikationsstillinger. Omvendt kan Annemarie også omsætte en kommunikationsstrategi til konkret magasin (trykt eller i den digitale variation). 


I større magasinudviklingsprojekter har Annemarie ofte haft en ledende rolle på designsiden eller været en ansvarsperson på udvikling af større komplekse designprojekter. Har indgå i samarbejder med eksterne designere, som skulle sidemandsoplæres, samtidig med at projektet skulle skride fremad. Det er altid lykkedes upåklageligt. Annemarie løfter komplekse udviklingsprojekter egenhændigt.
Designer i daglig produktion

Alt det ovenstående beror på en rygrad af sikker ageren ift den daglige magasinproduktion. Med særligt fokus på typografi og de identiteter der skal understøttes i designopgaven. Ydermere et særskilt godt greb om designets sammenhæng med det redaktionelle. Det er ikke alle designere beskåret, at have indsigt i journalistiske genrer og sammenhængen mellem tekst og billede. De sammenhænge forstår Annemarie og kan samtidig begrunde sine visuelle valg overfor en kunde. 


I daglig produktion holder Annemarie et naturligt overblik over den samlede proces, og kan dykke ned i udvalgte detaljer for at præcisere udtrykket, samt være i løbende dialog med kunder, illustratorer og fotografer.

I rollen som chefdesigner
Her har Annemarie haft ansvar for løbende sparring, inspiration og motivering af en udvalgt del af designgruppen og samtidig gennem de senere år udviklet interesse for og erfaring med feltet mellem grafisk design og projektledelse. Annemarie er naturligt optaget af kommunikationen mellem aktørerne internt i projektet og kommunikationen ud til slutbrugeren.

Jeg vil på alle måder – for det faglige og for den menneskelige tilgang – anbefale Annemarie Nordlyng. For ekstra spørgsmål er man velkommen til at kontakte mig.LARS HOFF-LUND/
KREATIV DIREKTØR, DATAGRAF

Annemarie tiltrådte i maj 2004 en stilling som grafisk designer hos Datagraf. Det gjorde hun på baggrund af en ansøgning, der lovede 67% kreativitet og 33% humor. Ser jeg tilbage på Annemaries ansættelse, er det præcis, hvad vi fik: Masser af kreativitet og en god portion humor og humør. 


Men dertil har Annemarie også vist evnen til at lytte, til at forstå en briefing og til at omsætte den til design. Hun har bestandig udfordret sig selv og holdt ambitionsniveauet højt. Og så har hun vist et usædvanligt talent for at omsætte designtankerne til ord, så det bliver tydeligt for enhver, hvor gennemtænkt designet er, og hvor klar en linje, der er fra briefing til løsning. 


Annemarie har et personligt overskud, som også er kommet kollegerne til gavn. Hun er bredt orienteret og henter sin inspiration fra alle dele af designbranchen, men også fra fx arkitekternes og journalisternes verden. Annemarie er opmærksom, inspirerende og motiverende i enhver sammenhæng, og hun har de seneste år derfor indtaget en rolle som chefdesigner. I denne funktion har hun ikke alene varetaget en stribe store udviklingsopgaver, men også medvirket til at sikre et højt niveau blandt designerne omkring sig. 


Som designer har Annemarie prøvet det meste. Hun har designet magasiner, logoer, brochurer, årsrapporter og en masse andet, og fælles for samtlige opgaver har været, at de er lykkedes til kundernes fulde tilfredshed.
Efter næsten otte års ansættelse hos Datagraf er Annemarie blevet offer for de nedskæringer, der har ramt Datagraf bredt. Det er med stor ærgrelse, vi skal sige farvel, men jeg er ikke i tvivl om, at Annemarie også i sine fremtidige stillinger vil blive værdsat som en dygtig og dejlig kollega. 


Er du efter gennemlæsning af ovenstående fortsat i tvivl, om du skal ansætte Annemarie, står jeg naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål.JULIE BONDO GRAVERSEN/
REDAKTØR OG MAGASINUDVIKLER, DATAGRAF

Siden 2008 har jeg haft det privilegium at samarbejde med Annemarie Nordlyng i en række store udviklingsprojekter i Datagraf. Annemarie har fungeret som designer, mens jeg har været redaktør. Vi har arbejdet sammen om meget forskellige opgaver, fra udvikling af et medlemsmagasin for TryghedsGruppen til udvikling af fagforeningen FOAs medlemsblad. 


Det har været krævende opgaver, men Annemarie har hver gang udmærket sig ved at navigere suverænt i de ofte kaotiske processer. Hun står så stærkt i sin egen faglighed, at hun er i stand til at være åben og lyttende, samtidig med at hun har retning, struktur og idé på det, hun selv byder ind med. 


Annemarie er en unik designer, ikke mindst fordi hun er så optaget at bygge bro til andre faggrupper, som fx journalistikken. Hun er åben over for kritik og har en skøn søgende tilgang, samtidig med at hun har et sikkert instinkt for, hvad der fungerer rent designmæssigt. Den kombination gør hende til en særdeles spændende makker i udviklingsprojekter.


Annemarie har en udsøgt sans for formgivning, æstetik, typografi og billeder. Man kan altid se hendes klare aftryk på opgaverne. Men derudover besidder hun en sjælden evne til at forklare og motivere sine valg, både over for kunder og kolleger. Hendes engagement er smittende, og hun har i sin egenskab af chefdesigner i Datagraf været en trendspotter og en stor inspirator for kollegerne i Datagraf. 


Annemarie har i perioder været en meget vigtig medvirkende årsag til min arbejdsglæde, og jeg anbefaler hende varmt til enhver stilling, hvor der skal arbejdes tværfagligt i forbindelse med udvikling. 


Jeg står enhver tid til disposition for yderligere oplysninger, hvis der er brug for det.ANNIE RASMUSSEN/
PRODUKTIONSLEDER DATAGRAF

Annemarie arbejder stilsikkert og bredt over mange genrer med sit design. Hun har sans for både detaljen og helheden, er god til at afkode en brief og analyserer sikkert sine modtagere. Hun arbejder meget stærkt med magasindesign, kampagner, visuel identitet og ad-­‐hoc opgaver, til vores kunders store tilfredshed. Hun har et godt typografisk øje, har en veludviklet sans for billeder og deres beskæring og kan fremtrylle en grafik, hvor den lige mangler. Alt i alt en dygtig designer, med mange udtryk.

Hun er meget vellidt af kollegaerne, er altid hurtig til at springe til, når det brænder på, på andre opgaver. Hun er meget inspirerende og er i det hele taget et stort plus for afdelingen. Annemarie er meget pligtopfyldende og struktureret.


Annemarie er superbruger i InDesign – herunder InCopy – samt Photoshop og Illustrator. Hun er er meget alsidig. Vi er meget kede af at skulle af med Annemarie og kan varmt anbefale hende til en ny arbejdsplads. 


Jeg har været Annemarie’s nærmeste leder her i afdelingen i København og står gerne til rådighed med uddybende kommentarer.